celostní cesta

celostnicesta-favicona

Lékařské vzdělání

Od 11/2023 lékařka, ordinace praktického lékaře, Zdraví – fit s.r.o., Praha Velká Chuchle
2018 – 2020 lékařka, ordinace praktického lékaře, Zdraví – fit s.r.o., Praha Velká Chuchle
2018 – 2002 lékařka, IV. Interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
2008 – dosud Funkční licence pro obor F06 – Umělá výživa a metabolická péče
2007 – dosud Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství
2006 Certifikát Intenzivní metabolická péče a umělá výživa – I. část, II. část, Praha
2007 odborná stáž Bronchologie, Praha
2007 Certifikát Home parenteral nutrition in adult patients
2007 Nutrition support in intensive care patients
2005- 2006 Kurz akupunktury pro lékaře v rozsahu 200 hodin, zakončen ověřením znalostí se získáním Osvědčení podle paragr.22 zákona č.95/2004 Sb., Praha (MUDr. M. Barešová, MUDr. P. Fiala, IPVZ)
2004 odborná specializace v oboru vnitřní lékařství, Praha
2002 – 2000 lékařka a vědecká zaměstnankyně, Dětská ORL Klinika Nemocnice Akademika Ladislava Dérera, Bratislava
2000 ukončena Lékařská Fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě