celostní cesta

celostnicesta-favicona
IMG_9938

Ráda, s láskou a pokorou Vás budu
doprovázet na Vaší cestě
k hlubokému uzdravení...

Cesta k Vaší celistvosti
Cesta k Vašemu uzdravení na všech úrovních
Cesta k hluboké proměně sebe sama

Propojuji v sobě vědomosti západní medicíny, moudrost tradiční čínské medicíny a vedení přesahující ego při individuálních sezeních.

„Každý člověk může uzdravit jenom jednoho jediného člověka na světě – sám sebe.“

Magdaléna