lékařské vzdělání

2000 ukončena Lékařská Fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
2000 – 2002 vědecký zaměstnanec a lékař, Dětská ORL Klinika Nemocnice Akademika Ladislava Dérera, Bratislava
2002 – 11/2018, lékař, IV. Interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice, Praha
2004 specializace v oboru vnitřní lékařství, Praha
2005- 2006 Kurz akupunktury pro lékaře v rozsahu 200 hodin, zakončen ověřením znalostí se získáním Osvědčení podle paragr.22 zákona č.95/2004 Sb., Praha ( MUDr. M. Barešová, MUDr. P. Fiala)
2006 Certifikát Intenzivní metabolická péče a umělá výživa – I. část, II. část, Praha
2007 odborná stáž Bronchologie, Praha
2007 Certifikát Home parenteral nutrition in adult patients
2007 Nutrition support in intensive care patients
2007 – dosud Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru vnitřní lékařství
2008 – dosud Funkční licence pro obor F06 – Umělá výživa a metabolická péče

MÉ CELOSTNÍ VZDĚLÁNÍ A ZKUŠENOSTI | VÍCE O MĚ